Svěřte své znalosti OnePlace

Rychlý přístup k informacím, jednoduché a příjemné prostředí, jasně definovaná odpovědnost za informaci, přehledná správa témat, reporty 

Vyzkoušet jako čtenář   Vyzkoušet jako editor obsahu

Po přihlášení do aplikace uvidíte dashboard s dlaždicemi. Na tyrkysové dlaždici Instrukce naleznete odkaz na "kuchařku" k použití aplikace.

Vždy v neděli, k půlnoci středoevropského času (CET), dochází k obnově výchozích dat DEMA znalostní báze. Veškerá uživateli vložená data budou smazána. Demo OnePlace neodesílá žádné e-mailové zprávy u funkcionalit, u kterých by to uživatel dema očekával.

Pokud budete chtít pod stejným uživatelem přistupovat do aplikace opakovaně, vyberte z menu Hlavní stránka položku Změna hesla. Zapište si LOGIN v závorce v titulku okna a změnte si heslo na vlastní. Zde se pak můžete opakovaně přihlásit.

Používáním znalostní báze OnePlace souhlasíte s licenčními podmínkami.